Zelfhulp

Jij en je omgeving

Niet geoptimaliseerd voor kleine schermen, probeer de module op een groter scherm af te ronden.
middel
nadenk

Oefening: Weet je omgeving genoeg?

In deze oefening breng je in kaart welke mensen in je omgeving weinig weten over overgangsklachten die jij ervaart. Hebben zij er vaak mee te maken? 

In dit onderdeel maak je een inventarisatie van welke mensen in jouw omgeving met jouw overgangsklachten te maken hebben. Weten zij eigenlijk iets van deze klachten af? 

Want, voor mensen die dichtbij je staan, kan het fijn zijn om op de hoogte te zijn van de overgang en wat voor gevolgen dit voor jou heeft. Natuurlijk hoeft niet iedereen evenveel te weten. Je collega’s hoeven bijvoorbeeld niet even veel te weten als een eventuele partner. Met onderstaande invuloefening maak je zichtbaar welke mensen veel en welke mensen minder (hoeven te) weten. 

Geef van onderstaande personen aan hoeveel ze te maken hebben met jouw (overgangs)klachten en hoeveel ze hiervan weten. 

Partner

Kind(eren)

Vriendin

Collega's

Bekijk eens hoe de verhouding tussen kennis & invloed is. Weten mensen die er vaak mee te maken hebben genoeg? En hoeveel vertel jij over je klachten aan mensen die er weinig mee te maken hebben? Geef hieronder aan of je dit in verhouding vindt en bij wie je hier verandering in zou willen brengen. 

In de oefening "ga in gesprek" krijg je handvatten om een gesprek te voeren over de overgang. Dit zou je bijvoorbeeld kunnen doen met de mensen die veel te maken hebben met de klachten die jij ervaart, of eigenlijk de gevolgen ervan, maar die er weinig vanaf weten. Zoals we al eerder aangegeven hebben; praten zorgt voor begrip.