Zelfhulp

In een nieuwe levensfase

Niet geoptimaliseerd voor kleine schermen, probeer de module op een groter scherm af te ronden.

Uitslag eindmeting

Onderstaand krijg je de uitslag van de test. Daarnaast willen we je nog het volgende meegeven: Als je nu of in de toekomst merkt dat jouw grens bereikt is of je ervaart toch ernstige overgangsklachten, dan raden we je aan hulp te vragen. Bespreek met je huisarts welke klachten je ervaart en denk samen na over gepaste hulp. Je kan natuurlijk ook altijd nogeens de verschillende onderdelen van de module doen.

Uitslag: Hoe ervaar jij de overgang?

Minimale score is 0 punten, maximale score is 145 punten.

Jij scoorde tussen de 0 - 45 punten. Je score is laag tot gemiddeld. Toch kan het handig zijn (nog meer) handvatten aangereikt te krijgen om in balans te blijven. Begin dan (opnieuw) met de module. Je krijgt tips en ondersteuning om een goede balans te houden.

Er ontbreken antwoorden bij dit onderdeel, mogelijk is deze uitslag niet correct.