Zelfhulp

In een nieuwe levensfase

Niet geoptimaliseerd voor kleine schermen, probeer de module op een groter scherm af te ronden.

Eindmeting

Aan het begin van deze module heb je een vragenlijst ingevuld waarmee je hebt bepaald in hoeverre je last hebt van overgangksklachten. Vul onderstaande vragenlijst opnieuw in om een actueel beeld te krijgen van je huidige belastingsniveau. Zo zie je ook of je situatie is veranderd.

De vragenlijst is niet alles omvattend, maar geeft een indicatie van hoe jij ervoor staat. De uitslag van de vragenlijst kan niet worden gezien als een diagnose.

Kies het best passende antwoord
De volgende uitspraken hebben betrekking op hoe je jouw situatie beleeft, en hoe je je daarbij voelt. Geef aan in hoeverre je het eens bent met iedere uitspraak door het vakje met het best passende antwoord aan te vinken.

Omdat je eerst goed moet oefenen met de nieuwe vaardigheden is het pas zinvol om de eindmeting in te vullen zes weken nadat je gestart bent met de module. Als het korter geleden is, vragen we je nog even te wachten met het invullen.