Over deze module

Over deze module

Hoe zorg je dat je goed door de overgang heen komt?

De overgang zorgt voor veranderingen, dit kan effect hebben op je lichaam, je psyche en je relaties. Elke vrouw ervaart de overgang anders maar hoe zorg je dat je de regie houdt over deze fase in je leven? Wat moet je weten? Wat kan je doen om hier zo goed mogelijk door heen te komen? Hoe kom je weer in balans? En zitten er ook positieve kanten aan de nieuwe levensfase waarin je terecht komt?

In de module krijg je tips en oefeningen om op eigen kracht met de overgang aan de slag te gaan.

Overgangsklachten module ontwikkeld door experts

De inhoud van deze site is ontwikkeld door Nicole Elshof, Care for Women specialiste en Petra Windmeijer, orthopedagoog en GGZ preventiespecialist, met betrokkenheid van ervaringsdeskundigen.

Elke overgang is uniek in kleur, intensiteit, verloop, duur, betekenis en uitingsvorm. De mate van het hebben en of ervaren van klachten verschilt per vrouw. Deze themasite gaat uit van deze visie. Onderwerpen die in de module aan de orde komen zijn: